กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา