กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2562

โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา