กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้รที่การศึกษามัํยมศึกษาเขต 40

ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล

ณ.วันจันร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562