ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ร่วมทำแบบสำรวจความพร้อมของนักเรียน ต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ร่วมทำแบบสำรวจความพร้อมของนักเรียน ต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

เข้าร่วมทำแบบสำรวจความพร้อม