ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนศรีมงคลวิทยายาคม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเเห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา2562

ณ.วัดป่าศรีมงคล

ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดศรีมงคล