พิธีทบทวนคำปฎิญาณ และ สวนสนาม โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

พิธีทบทวนคำปฎิญาณ และ สวนสนาม 

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือเเห่งชาติ

โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40

วัน พุธ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562