มาทำความรู้จักกับคำว่า “NEW NORMAL”

มาทำความรู้จักกับคำว่า “NEW NORMAL” กันค่ะ
คำว่า “NEW NORMAL” แต่เดิมใช้ในเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง คือ ความปกติรูปแบบใหม่ที่เราต้องยอมรับและรับมือ ปัจจุบันจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป ทำให้เรื่องที่ไม่ปกติกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นในการใช้ชีวิต ดังนั้นเราทุกคนต้องปรับตัวในระยะยาว เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงาน เรื่องสังคม หรือเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน ที่อาจจะไม่เหมือนเดิมหลังจากนี้ จึงขอแนะนำการใช้ชีวิตแบบ “NEW NORMAL” เพื่อทันต่อสถานการณ์มาฝากค่ะ
📍ใช้เวลาอยู่บ้านให้มากขึ้น รวมถึงการ work from home
📍สวมหน้ากาก และพกเจลแอลกอฮอล์เมื่อต้องออกไปข้างนอกเสมอ
📍 หมั่นล้างมือเป็นประจำและอาบน้ำให้บ่อยขึ้นเพื่อความสะอาด
📍 ใส่ใจเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคมในสาธารณะมากขึ้น
📍 ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเมื่อจำเป็น และเลี่ยงช่วงเวลาที่ผู้คนหนาแน่น
📍มีการใช้ social media และ Applicacion ต่างๆ ในชีวิตประจำวันมากขึ้น
📍ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวทุกครั้งและแยกของใช้ส่วนตัวจากผู้อื่น