โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สพม.40 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดทำโครงการซ้อมการดับเพลิง ประจำปี 2563 ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลที่ให้ความอนุเคราะห์ทีมวิทยากร รวมทั้งอุปกรณ์ในการฝึกอบรมในครั้งนี้

โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สพม.40 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดทำโครงการซ้อมการดับเพลิง ประจำปี 2563 ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลที่ให้ความอนุเคราะห์ทีมวิทยากร รวมทั้งอุปกรณ์ในการฝึกอบรมในครั้งนี้