ใส่เฟซชิลด์เพียงอย่างเดียวไม่ช่วยป้องกันโรค

ใส่เฟซชิลด์เพียงอย่างเดียวไม่ช่วยป้องกันโรค
การสวมเฟซชิลด์นั้นถึงแม้จะคลุมทั้งใบหน้าแต่ก็ไม่แนบเหมือนการสวมหน้ากาก ทำให้ยังสามารภรับเชื้อและแพร่เชื้อให้ผู่อื่นได้