กำหนดการรับวัคซีน Pfizer ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์
ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19
ณ ที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.
ส่วนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จะแจ้งกำหนดการอีกครั้งหนึ่ง