กิจกรรม แสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่ได้ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

กิจกรรม แสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่ได้ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา