ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต ใน วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564

โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต

ใน วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 11.30 น.

ณ ห้องประชุม โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม