ขอแสดงความยินดีกับคณะครู นักเรียน และร่วมให้กำลังใจนักเรียน ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน รายการประกวดภาพยนตร์สั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 📸

โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับคณะครู นักเรียน และร่วมให้กำลังใจนักเรียน

ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

รายการประกวดภาพยนตร์สั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓