ตลอดระยะเวลา 1 เดือน(เดือนกรกฎาคม) ยุค New Normal ต้องขอขอบคุณทีมงาน อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ขอบคุณพี่ตำรวจ จากป้อมยาม ศรีมงคล สถานีตำรวจภูธรอำเภอบึงสามพัน ขอบคุณนักเรียนแกนนำ ขอบคุณคณะครูโรงเรียนศรีมงคลที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ขอบใจลูกๆนักเรียนทุกคนที่ทำตัวน่ารัก ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำในยุค New Normal และทางโรงเรียนยังคงดำเนินคัดกรองนักเรียนทุกวันเป็นปกติ

ตลอดระยะเวลา 1 เดือน(เดือนกรกฎาคม) ยุค New Normal ต้องขอขอบคุณทีมงาน อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ขอบคุณพี่ตำรวจ จากป้อมยาม ศรีมงคล สถานีตำรวจภูธรอำเภอบึงสามพัน ขอบคุณนักเรียนแกนนำ ขอบคุณคณะครูโรงเรียนศรีมงคลที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ขอบใจลูกๆนักเรียนทุกคนที่ทำตัวน่ารัก ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำในยุค New Normal และทางโรงเรียนยังคงดำเนินคัดกรองนักเรียนทุกวันเป็นปกติ