โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สพม.40 ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฎิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูสอน กับโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สพม.40 ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฎิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูสอน กับโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา