ประกาศโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม แจ้งการแก้ผลการเรียน 0 ร มส มผ ครั้งที่ 2

ประกาศโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม แจ้งการแก้ผลการเรียน 0 ร มส มผ ครั้งที่ 2
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 #โดยเฉพาะม.3และม.6 เพื่ออนุมัติจบให้ทันรอบที่่ 1 วันที่ 31 มีนาคม 2562