ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์ รวมใจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พักคอยตำบลศรีมงคล

19/8/64 วันนี้ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์

รวมใจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พักคอยตำบลศรีมงคล โดยมีท่านกำนันวิชาญ. แสงจันทร์ กำนันตำบลศรีมงคล เป็นผู้รับมอบ