รวมลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีแผนการสอนและกำหนดการรายชั่วโมง ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รวมลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีแผนการสอนและกำหนดการรายชั่วโมง

ชั้นอนุบาล 1 – ม.3

อนุบาล 1

อนุบาล 2

อนุบาล 3

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

ที่มา: มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV