“ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19” โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

“ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19”

โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์