แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้รูปแบบ NGULUEAM MODEL (งูเหลือม โมเดล) ของโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล

โดยใช้รูปแบบ NGULUEAM MODEL (งูเหลือม โมเดล)

ของโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40