โครงการทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2565 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ และชายหาดบางแสน

โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม จัดโครงการทัศนศึกษานักเรียน
ปีการศึกษา 2565 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ และชายหาดบางแสน