โครงการสืบสารประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา

โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล ทำการหล่อเทียนจำนำพรรษา

ณ.วัดวิมลประชาสรรค์

ณ.วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2562