โรงพยาบาลสนามศรีมงคล โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิกที่นี่เพื่อรับชม VDO โรงพยาบาลสนามศรีมงคล โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัด สพม.เพชรบูรณ์ สพฐ.