โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ประกาศรับสมัครเรียน เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ประกาศรับสมัครเรียน เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 22-23 และ 25-27 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม