ขอความร่วมมือทุกท่านที่เข้ามาติดต่อที่โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สพม.40 สแกนคิวอาร์โค้ด”ไทยชนะ” เพื่อลงทะเบียนเข้า และออกสถานศึกษา ร่วมกันป้องกันโควิด-19

ขอความร่วมมือทุกท่านที่เข้ามาติดต่อที่โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สพม.40

สแกนคิวอาร์โค้ด”ไทยชนะ”

เพื่อลงทะเบียนเข้า และออกสถานศึกษา
ร่วมกันป้องกันโควิด-19