โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ร่วมกับโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมจัดการอบรมให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School ) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA /SCQA โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนหนองไผ่ ขอบคุณทีมวิทยากรคุณภาพจากโรงเรียนหนองไผ่ค่ะ

30/6/63 โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ร่วมกับโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมจัดการอบรมให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School ) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA /SCQA โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนหนองไผ่ ขอบคุณทีมวิทยากรคุณภาพจากโรงเรียนหนองไผ่